Home > Tiếng Việt > Máy Chủ Ảo (VPS) > Đổi mật khẩu trên Window 2008 và 2012

Đổi mật khẩu trên Window 2008 và 2012

Để bảo mật cho VPS của bạn, sau khi nhận được thông tin VPS từ chúng tôi, bạn nên đổi mật khẩu mới.

Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn đổi mật khẩu trên Window 2008 và 2012, các bản Window khác cũng tương tự

1. Trên Window 2008

+ Bạn vào Start, rồi click vào avatar của tài khoản như hình dưới

1487ea.png

 

+ Click vào Change your password

2ec9cb.png

 

+ Bạn nhập mật khẩu như hướng dẫn ở dưới, mật khẩu cần có ký tự đặc biệt như !,@,#,$,%,^,&,* 

382a20.png

>> Bạn click vào Change password là xong.

 

2. Trên Window 2012

+ Đầu tiên bạn chọn Control Panel

1.png

 

+ Tiếp theo bạn chọn Change account type

2.png

 

+ Click vào tài khoản cần đổi mật khẩu, ở đây là tài khoản Administrator

3.png

 

+ Click vào dòng Change the password

4.png

 

+ Bạn nhập mật khẩu như hướng dẫn ở dưới, mật khẩu cần có ký tự đặc biệt như !,@,#,$,%,^,&,* 

5.png

>> Bạn click vào Change password là xong.