Home > Tiếng Việt > Kiến Thức Cơ Bản

Kiến Thức Cơ Bản

Hướng dẫn sửa lỗi Error establishing a database connection trên WordPress
**Một ngày xấu trời bạn lướt web và web bạn báo lỗi _Error establishing a databa... more
Hướng dẫn thêm các nút soạn thảo văn bản trên WordPress
Bộ soạn thảo văn bản mặc định trên wordpress chỉ đủ dùng ở mức nhất định. Bạn sẽ... more
Hướng dẫn sửa lỗi font chữ tiếng việt trên WordPress
Lỗi font chữ tiếng việt trên WordPress ít khi xảy vì WordPress sử dụng bảng mã U... more
Hướng dẫn phân quyền tập tin và thư mục trên Linux
_Trong linux, hệ điều hành server được chia sẻ giữa nhiều user khác nhau, việc p... more
Các lệnh cơ bản trong Linux
Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất phổ biến trên các máy chủ... more
Hướng dẫn thêm quyền Sudo cho User trên Linux
_Sudo là gì?_, sudo(chữ viết tắt của _Superuser Do_) là một chương trình của lin... more
Hướng dẫn quản lý User và Group trên Linux
Khái niệm về _User _và _Group_ User là một thuật ngữ chuyên dụng được sử dụng t... more
Thực hiện thao tác Mysql trực tiếp từ dòng lệnh
Nếu bạn đang quản trị hệ thống , sẽ có một số trường hợp bạn muốn thực hiện 1 dò... more
Nâng cấp từ mariaDB 5 lên mariaDB 10
Bạn muốn nâng cấp từ mariaDB 5 lên mariaDB 10 mà không biết làm thế nào ? .Bài v... more
Bảo vệ vps bằng IPTABLES trên linux
I.iptables 1.Lệnh cài đặt Trên centos # yum install iptables-services Trên... more
Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY
Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần một công cụ để SSH vào ... more
Firewall của ubuntu
ufw - Firewall Các công cụ cấu hình tường lửa mặc định cho Ubuntu là ufw. Được p... more
Tìm hiểu về crontab
Crontab là gì ? Crontab là một phần mềm tiện ích dựa trên công việc lên lịch và... more
Hướng dẫn đồng bộ thư mục bằng Rsync không cần pass
Rsync là một tiện ích sử dụng rộng rãi để giữ các bản sao của một tập tin trên h... more
Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ
Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng, MaxServer đã nhận được rất nhiều câ... more
lệnh yum trên centos 6
Cách sử dụng: yum [tùy chọn] lệnh Danh sách các lệnh: check Kiểm tra các vấn đ... more
Tìm hiểu về incron
incrond là gì ? Các incrond (inotify cron daemon) là một daemon mà theo dõi các... more