Home > Tiếng Việt > Kiến Thức Cơ Bản > Hướng dẫn sửa lỗi Error establishing a database connection trên WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi Error establishing a database connection trên WordPress

Một ngày xấu trời bạn lướt web và web bạn báo lỗi Error establishing a database connection ?

Nguyên nhân lỗi

Không cần phải giải thích nhiều trên lỗi cũng đã ghi database connection, chúng ta cũng đã có thể hiểu đơn giản là lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu

Có nhiều lý do dẫn đến lỗi như sau

  • Thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu của bạn bị sai hoặc đã được thay đổi
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn không phản hồi
  • Cơ sở dữ liệu của bạn bị hỏng
  • Server bị hỏng

Sửa lỗi

Dưới đây là một số cách sửa

Kiểm tra file WP-Config

WP-Config.php là file cấu hình quan trọng nhất trong toàn file WordPress của bạn.

Đây là nơi bạn khai báo các chi tiết của cơ sở dữ liệu. Nếu bạn thay đổi mật khẩu gốc của bạn hoặc mật khẩu người sử dụng cơ sở dữ liệu thì bạn cần phải thay đổi file này. Bạn cần chắc chắn bạn đã khai báo đúng mọi thứ trong file wp-config.php .Nội dung file sẽ giống như sau

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'Tên cơ sở dữ liệu' );
/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'Tên cơ sở dữ liệu' );
/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'mật khẩu cơ sở dữ liệu' );
/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Giá trị DB_Host của bạn có thể không là localhost mà tùy thuộc vào host, nó sẽ khác nhau

Đôi khi các bạn sẽ phải thay localhost bằng địa chỉ ip để sửa lỗi này. Đây là cách phổ biến để sửa lỗi này khi chạy WordPress

define('DB_HOST', '127.0.0.1');

Có thể /wp-admin/ xảy ra lỗi

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn nhận được cùng một lỗi trên cả front-end và back-end của trang web (wp-admin). Nếu trên cả hai trang bạn đều nhận được lỗi “Error establishing a database connection” thì tiến hành các bước tiếp theo. Nếu bạn nhận được các lỗi khác nhau trên wp-admin, ví dụ như lỗi “One or more database tables are unavailable. The database may need to be repaired”  thì bạn cần phải sửa chữa cơ sở dữ liệu của bạn.

 

Bạn gõ địa chỉ sau vào trình duyệt web

http://<Domain hoặc địa chỉ IP VPS của bạn>/wp-admin/maint/repair.php

Sẽ xuất hiện thông báo như sau

Thông báo có nội dung là bạn cần phải chèn dòng sau vào trong file wp-Config

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Truy cập lại một lần nữa vào địa chỉ 

http://<Domain hoặc địa chỉ IP VPS của bạn>/wp-admin/maint/repair.php

Như bên trên, bạn sẽ có 2 tùy chọn là Repair Databases hoặc Repair and Optimize Databases. Có nghĩa là:

  • Repair Databases : Sửa chữa cơ sở dữ liệu
  • Repair and Optimize Databases : Sửa chữa và tối ưu cơ sở dữ liệu

Bạn hãy Click vào tùy chọn thứ 2 để WordPress tự động sửa chữa và tối ưu Databases của bạn

Sau khi xong web sẽ yêu cầu bạn hãy loại bỏ dòng define(‘WP_ALLOW_REPAIR’, true); từ wp-config.php để ngăn chặn trang này đang được sử dụng bởi người dùng trái phép.

 

Bên trên là hai cách nhanh nhất để bạn khắc phục lỗi Error Establishing a Database Connection khi bạn gặp phải. Chúc các bạn thành công!