Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14

OpenLiteSpeed là một máy chủ nguồn HTTP miễn phí và mở được phát triển bởi LiteSpeed Technologie. OpenLiteSpeed là một hiệu suất cao, ứng dụng nhẹ cho khả năng download miễn phí, sử dụng, phân phối, và sửa đổi mã nguồn của mình theo các điều kiện của phiên bản thứ ba của GNU General Public License. Nó hỗ trợ Apache viết lại quy tắc thông qua trang quản trị và nó được sử dụng để quản lý và phục vụ các website.

Bài hướng dẫn sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để có thể cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14

Bước 1: Tải và cài đặt OpenLiteSpeed

Đầu tiên, trước khi cài đặt chúng ta cần cập nhật lại VPS

# apt-get update -y

Cài đặt một số phầm mềm phụ thuộc

# apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev -y

Tiếp theo, chúng ta cần phải tải về phiên bản mới nhất hiện nay của phần mềm OpenLiteSpeed. Bạn có thể tìm thấy các tập tin mã nguồn trên đường dẫn sau http://open.litespeedtech.com/

Sau khi truy cập vào trang chủ của litespeed ta click vào ô download

Lấy link download bằng cách click chuột phải vào link và chọn sao chép địa chỉ liên kết. Ở đây tôi chọn phiên bản mới nhất là bản 1.4.24

Trở lại với VPS, chúng ta sẽ tạo 1 thư mục để chứa các file download

# mkdir /download/
# cd /download/

Dùng lệnh wget để download và dán link chúng ta vừa sao chép ở trên kia về

# wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.4.24.tgz

Giải nén file ta vừa tải về và di chuyển vào bên trong nó

# tar -xvf openlitespeed-1.4.24.tgz
# cd openlitespeed-1.4.24

Tiếp theo chúng ta cần chạy các lệnh biên dịch

# ./configure
# make

Sau khi biên dịch xong thì chạy lệnh sau để cài đặt

# make install

Sau khi cài đặt xong toàn bộ file OpenLiteSpeed sẽ nằm trong thư mục này /usr/local/lsws/

Bước 2: Cài đặt MySQL 

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu rộng rãi triển khai sử dụng cho các tổ chức và lấy dữ liệu.

Để cài đặt Mysql, ta gõ lệnh sau

# apt-get install mysql-server -y

Trong khi cài đặt, MySQL sẽ yêu cầu bạn thiết lập một mật khẩu chủ. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội để thiết lập mật khẩu trong khi các chương trình được cài đặt, nó là rất dễ dàng để thiết lập mật khẩu sau đó từ bên trong MySQL.

Nhập lại mật khẩu

Một khi bạn đã cài đặt MySQL, chúng ta nên kích hoạt nó bằng lệnh này:

# mysql_install_db

Cuối cùng chạy lệnh thiết lập bảo vệ cho Mysql

# mysql_secure_installation

Nó sẽ hiện ra danh sách sau

Enter current password for root (enter for none):     (Nếu bạn đã nhập mật khẩu ở bảng trên thì nhập lại còn không thì ấn enter)
Set root password? [Y/n] y                            (Đặt mật khẩu MySQL)
Remove anonymous users? [Y/n] y                       (xóa người dùng vô danh)
Disallow root login remotely? [Y/n] y                 (Không cho phép đăng nhập root từ xa)
Remove test database and access to it? [Y/n] y        (xóa cơ sở dữ liệu kiểm tra và truy cập vào nó)
Reload privilege tables now? [Y/n] y                  (khởi động lại)

Đăng nhập vào MySQL

# mysql -u root -p

Bước 3: Đặt password và chạy OpenLiteSpeed

Với OpenLiteSpeed ​​và MySQL được cài đặt,  chúng ta đã sẵn sàng để chạy web server

Mật khẩu mặc định của OpenLiteSpeed là 123456 vì vậy chúng ta sẽ cần đặt lại cho nó bằng lệnh sau

# /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Bạn sẽ được yêu cầu tùy chọn cung cấp một tên người dùng cho người sử dụng. Nếu bạn chỉ cần nhấn ENTER, tên người dùng “admin” sẽ được lựa chọn. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu chọn và xác nhận mật khẩu mới cho tài khoản.

Gõ lệnh sau để khởi động OpenLiteSpeed

# service lsws start

Chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên và truy cập theo đường dẫn http://<Địa chỉ ip hoặc domain>:8088

Truy cập theo đường dẫn sau để xem cấu hình php http://<Địa chỉ ip hoặc domain>:8088/phpinfo.php

Để chuyển sang web quản trị ,chúng ta sẽ dùng https và port :7080 https://<Địa chỉ ip hoặc domain>:7080

Bạn có thể sẽ thấy một trang cảnh báo bạn rằng chứng chỉ SSL từ máy chủ không thể được xác nhận. Vì đây là một chứng chỉ tự ký

Đến đây đã kết thúc bài hướng dẫn làm thế nào để có thể cài đặt openlitespeed nên ubuntu14 . Chúc các bạn thành công.