Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt owncloud (lưu trữ đám mây) Trên Debian 8

Hướng dẫn cài đặt owncloud (lưu trữ đám mây) Trên Debian 8

OwnCloud  là một bộ phần mềm client-server cho việc tạo ra các dịch vụ tập tin lưu trữ và sử dụng chúng. OwnCloud là chức năng rất giống với Dropbox được sử dụng rộng rãi, với sự khác biệt chức năng chính được rằng OwnCloud là miễn phí và mã nguồn mở, và do đó cho phép bất cứ ai để cài đặt và vận hành nó miễn phí trên một máy chủ riêng, không có giới hạn về không gian lưu trữ (ngoại trừ cho dung lượng đĩa hoặc hạn ngạch tài khoản) hoặc số lượng khách hàng được kết nối

Debian là một hệ điều hành máy tính, là bản phân phối miễn phí được phát triển từ sự cộng tác của các tình nguyện viên trên khắp thế giới. Debian được xây dựng dựa trên nền tảng linux với nhiều công cụ cơ bản của hệ điều hành

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể cài đặt OwnCloud trên máy chủ Debian 8

Đầu tiên các bạn cần phải có một mấy chủ đã cài đặt mô hình LAMP hoặc LEMP 

Linh tham khảo LAMP

https://support.maxserver.com/378862--H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-LAMP-APACHE-PHP-MYSQL-v%C3%A0-t%E1%BA%A1o-VirtualHost-tr%C3%AAn-Debian-8

Linh tham khảo LEMP 

https://support.maxserver.com/724254-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-LEMP-NGINX-PHP-MYSQL-v%C3%A0-t%E1%BA%A1o-Server-Blocks-tr%C3%AAn-Debian-8

Bước 1: Download OwnCloud và thiết lập thư mục

Ta truy cập vào trang https://owncloud.org/ và làm theo hướng dẫn để lấy link download

Đến đây các bạn đã sao chép đc đường link ,bây giờ các bạn dùng lệnh wget và dán đường link vừa sao chép vào để download tập tin của OwnCloud về

Khuyến khích các bạn tạo 1 thư mục download để chứa các file download về

# mkdir /download
# cd /download
# wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-9.1.3.tar.bz2

Sau khi download về ta sẽ đc 1 tập tin nén như sau owncloud-9.1.3.tar.bz2 ,ta dùng lệnh tar để giải nén như sau

# tar -xvf owncloud-9.1.3.tar.bz2

Khi ta giải nén xong ta sẽ có được 1 thư mục /download/owncloud chứa các tệp tin của OwnCloud, ta sẽ di chuyển tất cả các các tệp tin trong /download/owncloud vào thư mục mặc định chứa code web

Ví dụ: Ở đây tôi có thư mục chứa code web là /home/www/maxserver.com/html/ .Tôi sẽ gõ lệnh như sau

# mv /download/owncloud/* /home/www/maxserver.com/html/

Thiết lập quyền cho thư mục chứa owncloud

# chown -R www-data:www-data /home/www/maxserver.com/html/
# chmod -R 755  /home/www/maxserver.com/html/

Bước 2: Thiết lập Mysql 

Ta đăng nhập vào Mysql

# mysql -u root -p

Tạo 1 databes có tên owncloud

mysql> CREATE DATABASE owncloud;

Gán cho data ownclod có user là ownclod và pass là Passdata

mysql> GRANT ALL ON owncloud.* to 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passdata';

Thoát Mysql 

mysql> exit

Kiểm tra

Truy cập http://<địa chỉ ip hoặc domain> nếu kết quả như sau là thành công .

Chú ý : Đăng nhập ban đầu không có user và pass , và điền thông tin mysql ta đã thiết lập

Chúng ta đã hoàn thành xong bài cài đặt owncloud, chúc các bạn thành công, dưới đây là một số hình ành của owncloud