Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials)

Hướng Dẫn (Tutorials)

Hướng dẫn cài đặt owncloud (lưu trữ đám mây) Trên Debian 8
OwnCloud là một bộ phần mềm client-server cho việc tạo ra các dịch vụ tập tin l... more
Hướng dẫn cài đặt LEMP (NGINX-PHP-MYSQL) và tạo Server Blocks trên Debian 8
LEMP là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở , LEMP là viết tắt của linux, nginx, p... more
Hướng dẫn cài đặt LAMP (APACHE-PHP-MYSQL) và tạo VirtualHost trên Debian 8
LAMP là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để chạy các máy chủ web, ... more
Hướng dẫn cấu hình Ubuntu Firewall (UFW) trên Ubuntu 14
Trong Ubuntu, có một tường lửa đã được cài sẵn, nó được gọi là UFW (Ubuntu-Firew... more
Hướng dẫn cài đặt Nginx làm proxy cho Apache trên Ubuntu 14
Apache và Nginx là hai máy chủ web mã nguồn mở phổ biến thường được sử dụng với ... more
Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14
RTMP Viết tắt của từ Real-Time Messaging Protocol , là một giao thức độc quyền đ... more
Hướng dẫn cài đặt WordPress với OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14
WordPress là một mã nguồn mở cho phép bạn tạo các website hoặc blog nhanh, đẹp v... more
Hướng dẫn cài đặt PHP7 với OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14
PHP 7 là phiên bản PHP mới nhất, hiệu suất tốt hơn và có mức tiêu thụ bộ nhớ thấ... more
Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14
OpenLiteSpeed là một máy chủ nguồn HTTP miễn phí và mở được phát triển bởi LiteS... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14
Varnish Cache là một ứng dụng tăng tốc web cũng được biết đến như một reverse pr... more
Hướng dẫn tạo chứng chỉ SSl Let’s Encrypt với Apache trên Ubuntu 14
Let’s Encrypt là gì ? Let’s Encrypt là một chứng chỉ kỹ thuật số dùng để kích h... more
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 14 lên Ubuntu 16
_Ubuntu 16.04_ đã được được phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, nó là một ph... more
Hướng dẫn tạo Server Blocks(Virtual Hosts) và cài đặt WordPress trên Ubuntu 16
Server Blocks là thuật ngữ chuyên ngành của nginx, server Blocks tương tự như cá... more
Hướng dẫn cài đặt LEMP ( NGINX, PHP-FPM, MARIADB) trên Ubuntu 16
LEMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Ngin... more
Hướng dẫn tạo Virtual Hosts và cài đặt WordPress trên Ubuntu 16
Virtual Hosts là thuật ngữ của Apache, Virtual Hosts là phương pháp cấu hình để ... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 16
_PHPMyAdmin_ được tạo ra để người dùng quản trị cơ sở dữ liệu một các dễ dàng hơ... more
Hướng dẫn cài đặt Owncloud 9 (lưu trữ đám mây) trên Ubuntu 16
OwnCloud là một bộ phần mềm client-server cho việc tạo ra các dịch vụ tập tin lư... more
Hướng dẫn cài đặt HHVM với Apache và Nginx trên Ubuntu 16
HHVM được viết tắt từ “HipHop Virtual Machine” là một mã nguồn mở máy ảo dựa trê... more
Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat 8 trên Ubuntu 16
Apache Tomcat là một ứng dụng mã nguồn mở của các Servlet Java, các trang JavaSe... more
Hướng dẫn cài đặt OTRS (hệ thống Ticket) trên Ubuntu 16
OTRS là một mã nguồn mở sử dụng để yêu cầu hệ thống mở Ticket. OTRS được sử dụng... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 16.04
Postfix là một mã nguồn mở phổ biến (MTA) được sử dụng để định tuyến và gửi emai... more
Hướng dẫn cài đặt Mariadb 10. trên Ubuntu
MARIADB Một trong những máy chủ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất. Được thực hiện bởi ... more
Hướng dẫn cài đặt LAMP (APACHE-PHP7-MARIADB) trên Ubuntu 16
LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apac... more
Hướng dẫn cài đặt 1-Click Openlitespeed với WordPress
_ ols1clk_ là một kịch bản được viết với mục đích dễ dàng nhanh chóng cài đặt Op... more
Hướng dẫn cài đặt Fail2Ban bảo vệ SSH trên CentOS 6
Fail2Ban là một ứng dụng chạy nền theo dõi log file để phát hiện những địa chỉ I... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS 6
OPcache cải thiện hiệu suất PHP bằng cách lưu trữ byte mã lệnh biên dịch sẵn tro... more
Hướng dẫn quét Malware và Rootkits trên Linux
Malware (từ ghép của malicious và software) là phần mềm độc hại, nó là một loại ... more
Hướng dẫn cài đặt Lighttpd với PHP-FPM và MariaDB trên CentOS 7
lighttpd là một mã nguồn mở máy chủ web được tối ưu hóa cho môi trường với tốc đ... more
Hướng dẫn cài đặt Nginx-RTMP trên centos 7
RTMP (Real Time Messaging Protocol) là giao thức không công khai do Adobe phát t... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MongoDB trên centos 7
MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được bi... more
Hướng dẫn cài đặt Seafile với Nginx làm proxy trên CentOS 7
Seafile là một phầm mềm điện toán đám mây cung cấp các tính năng lưu trữ tương t... more
Hướng dẫn cài đặt Nginx với HHVM trên ubuntu 14
HHVM được viết tắt từ “HipHop Virtual Machine” là một mã nguồn mở máy ảo dựa trê... more
Hướng dẫn cài đặt cacti trên centos 7 (Web giám sát)
CACTI là phần mềm giám sát hệ thống mạng mã nguồn mở, cung cấp giao diện trực qu... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình OpenLiteSpeed ​​với PHP 7 trên CentOS 7
OpenLiteSpeed ​​là một máy chủ mã nguồn mở được phát triển bởi HTTP LiteSpeed ​​... more
Hướng dẫn cài đặt Lighttpd với PHP-FPM và MariaDB trên CentOS 7
An ninh, tốc độ, tuân thủ, và linh hoạt - Đó là tất cả các mô tả về lighttpd. Nh... more
Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu 14
Webmin là một mã nguồn mở, dựa trên web công cụ quản trị hệ thống cho Unix / Lin... more
Hướng dẫn cài đặt Varnish cấu hình cho Apache hoặc Nginx trên Centos 7
Varnish cahe là là mã nguồn mở được thiết kế cho các trang web động có nội dung ... more
Hướng dẫn cài đặt code web joomla 3 trên centos 7
Joomla là một miễn phí và mã nguồn mở quản lý nội dung mà sử dụng một PHP và cơ ... more
Hướng dẫn tích hợp Apache với Tomcat sử dụng mod_jk để kết nối trên Ubuntu 14
Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện nay.nó là máy chủ web mã nguồn mở, do đ... more
Hướng dẫn cài đặt server samba trên centos 7
Samba là một mã nguồn mở, và bộ phần mềm miễn phí cung cấp dịch vụ tập tin và in... more
Hướng dẫn cài đặt thêm kho epel và remi trên centos
Kho cài đặt yum không phải lúc nào cũng đủ cho bạn dùng, bạn cần thêm một số kho... more
Hướng dẫn cài đặt LEMP ( NGINX, PHP-FPM, MARIADB) và tạo VirtualHost trên centos 7
I.Chuẩn bi Cài đặt kho epel và remi ,Tham khảo link sau Click Here (https://su... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LEMP)
PhpMyAdmin là một mã nguồn mở dùng để quản lý MySQL thông qua một trình duyệt we... more
Hướng dẫn cài đặt LEMP (NGINX-PHP-MYSQL) trên Ubuntu 14
Bước 1: Cài đặt Apache Tiến hành cập nhật gói phần mềm của Ubuntu lên phiên bản... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 14 (dành cho LEMP)
Đặc điểm của phpMyAdmin : Giao diện web thân thiện Hỗ trợ hầu hết các tính năng ... more
Hướng dẫn cài đặt LAMP (APACHE-PHP-MYSQL) và tạo VirtualHost trên Ubuntu 14
Bước 1: Cài đặt Apache Tiến hành cập nhật gói phần mềm của Ubuntu lên phiên bản... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên Ubuntu 14 (dành cho LAMP)
Đặc điểm của phpMyAdmin : Giao diện web thân thiện Hỗ trợ hầu hết các tính năng ... more
Hướng dẫn cài đặt LAMP và tạo VirtualHost(APACHE-PHP-MYSQL) trên centos 6
I.Chuẩn bị Cài đặt kho epel và remi ,Tham khảo link sau Click Here (https://sup... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6 (dành cho LAMP)
Đặc điểm của phpMyAdmin : Giao diện web thân thiện Hỗ trợ hầu hết các tính năng ... more
Hướng dẫn cài đặt LAMP (APACHE-PHP-MARIADB) và tạo VirtualHost trên centos 7
I.Chuẩn bị Cài đặt kho epel và remi ,Tham khảo link sau Click Here (https://sup... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LAMP)
Đặc điểm của phpMyAdmin : Giao diện web thân thiện Hỗ trợ hầu hết các tính năng ... more
Hướng dẫn cài đặt LEMP ( NGINX, PHP-FPM, MARIADB) và tạo VirtualHost trên centos 6
I.Chuẩn bị Cài đặt kho epel và remi . Tham khảo ở link sau Click here (https://... more
Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 6 (dành cho LEMP)
PhpMyAdmin là một mã nguồn mở dùng để quản lý MySQL thông qua một trình duyệt we... more
Hướng dẫn thiết lập NGINX làm Proxy cho Apache
Sự kết hợp giữa nginx và apache Chuẩn bị Cài đầu đủ các kho epel và remi ,tha... more
Hướng dẫn cài đặt owncloud (lưu trữ đám mây)
OwnCloud là một bộ phần mềm client-server cho việc tạo ra các dịch vụ tập tin lư... more
Hướng dẫn cài đặt Zimbra 8 trên Centos 6 (web mail)
Chuẩn bị Vps đã cài đặt kho epel và remi ,có thể tham khảo link Click here (htt... more
Hướng dẫn cài đặt RoundCube trên centos 6 ( web mail)
Chuẩn bị Cài đặt kho epel .Tham khảo linh sau click here (http://support.maxse... more
Hướng dẫn cài đặt postfix, dovecot và squirrelmail trên centos(web mail)
Chuẩn bị 1 vps thông số DOMAiN=maxserver.net IP=107.189.160.7 GATEWAY=107.1... more
Hướng dẫn cài đặt java trên centos
Các bạn truy cập vào trang download của java Click here (http://www.oracle.com/t... more
Hướng dẫn cài đặt tomcat trên centos
Link download các phiên bản tomcat từ 6 đến 9 Click here (http://mirrors.digipow... more
Hướng dẫn cài đặt jira trên centos (web quản lý dự án)
Chuẩn bị Cài đặt java ,Tham khảo link Click here (http://support.maxserver.com... more
Hướng dẫn cài đặt ruby ,ruby gem ,rails trên centos
Ruby là... Một ngôn ngữ lập trình động, mã nguồn mở, chú trọng vào đơn giản và h... more
Hướng dẫn cài đặt Nagios trên CentOS 6 (web giám sát hệ thống)
Chuẩn bị Cài đặt kho epel và remi ,Tham khảo link sau Click Here (https://suppo... more
Hướng dẫn cài đặt zabbix trên centos (web giám sát hệ thống 1)
Zabbix là phần mềm cấp doanh nghiệp cuối cùng được thiết kế để theo dõi thời gia... more
Hướng dẫn cài đặt zabbix agent trên centos (web dám sát hệ thống 2)
Tiếp tục bài Zabbix , hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào bạn có thể cài ... more
Hướng dẫn cài đặt cpanel trên centos 6
cPanel là một hệ thống quản trị web hosting trên nền tảng Linux phổ biến và mạnh... more
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf trên centos 7(Bảo vệ VPS)
CSF LÀ GÌ ? CSF (ConfigServer & Firewall) là 1 gói ứng dụng hoạt động trên Linu... more
Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên centos 7
I.Chuẩn bị Kiểm tra xem vps đã cài java chưa # java -version [[email protected] more
Hướng dẫn cài đặt NFS treen centos 6
NFS (Network File System) Mounts NFS gắn kết làm việc để chia sẻ một thư mục giữ... more
Hướng dẫn cài đặt GlusterFS trên centos 6 (dịch vụ lưu trữ)
1.Chuẩn bị Cài đặt kho epel link tham khảo click here (https://support.maxserv... more
Hướng dẫn cài đặt HAProxy trên centos 6 (cân bằng tải)
HAProxy là một giải pháp rất nhanh chóng và đáng tin cậy để sẵn sàng cao, cân bằ... more
Hướng dãn cài đặt Monitor HAProxy trên centos 6 (số liệu thống kê HAProxy)
HAProxy Stats cung cấp rất nhiều thông tin về truyền dữ liệu, tổng số kết nối, t... more
Hướng dẫn cài đặt load balancing bằng POUND trên centos 6 (cân bằng tải)
POUND là một chương trình cân bằng tải phát triển bởi Công ty ITSECURITY Nó là ... more
Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên CentOS 6
FTP (viết tắt của _File Transfer Protocol_ dịch ra là "Giao thức truyền tập tin"... more