Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14

Varnish Cache là một ứng dụng tăng tốc web cũng được biết đến như một reverse proxy caching HTTP. Nó được thiết kế cho nội dung nặng về các trang web động cũng như các API được tiêu thụ mạnh.

Varnish được sử dụng bởi cấu hình cao, các trang web có lưu lượng cao bao gồm Wikipedia , trang báo trực tuyến như The New York Times , The Guardian , The Hindu , Corriere della Sera , phương tiện truyền thông xã hội và các trang web nội dung như Facebook , Twitter.

Apache: là phần mềm máy chủ web phổ biến nhất trên mạng. Nó rất an toàn, nhanh chóng, và đáng tin cậy. Chúng ta có thể tùy chỉnh để Apache hỗ trợ các ngôn nhữ web khác nhau như PHP, CGI / Perl, SSL, SSI, ePerl, và thậm chí ASP.

Bài viết sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14

I.CÀI ĐẶT

Đầu tiên chúng ta cần cập nhật VPS đang dùng

# apt-get update -y

Tiếp theo, cài đặt Varnish với Apache bằng lệnh dưới đây

# apt-get install varnish apache2 -y

Gõ lệnh sau để xem phiên bản varnish

# varnishd -V

II.CẤU HÌNH

Vì Varnish là reverse proxy caching nên ta cần phải cấu hình cho nó đứng trước Apache

Chỉnh sửa file cấu hình của  Varnish

# nano /etc/default/varnish

Tìm đoạn nội dung dưới đây và thay số 6081 thành 80, để nó lắng nghe trên port 80

DAEMON_OPTS="-a :80 \
             -T localhost:6082 \
             -f /etc/varnish/default.vcl \
             -S /etc/varnish/secret \
             -s malloc,256m"

Port mặc định Varnish kết nối đến Apache là port 8080. nếu muốn dùng port khác, ta sẽ thay đổi như sau 

Mở file /etc/varnish/default.vcl

# nano /etc/varnish/default.vcl

Tìm dòng .port = “8080” thay số port bạn muốn vào 

backend default {
.host = "127.0.0.1";
.port = "8080";
}

Như vậy chúng ta đã cấu hình xong cho Varnish bây giờ đến  Apache

Chỉnh sửa file cấu hình Port của Apache

# nano /etc/apache2/ports.conf

Tìm dòng Listen 80 sửa thành Listen 8080, để Apache lắng nghe trên một port 8080

Listen 8080

Tiếp tục chỉnh sửa file VirtualHost của Apache

# nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Sửa dòng đầu tiền <VirtualHost *:80>  thành <VirtualHost *:8080>, để tất cả VirtualHost đều chạy qua 8080

<VirtualHost *:8080>

Khởi động lại dịch vụ

# service apache2 restart
# service varnish restart

Chạy lệnh sau để kiểm tra

# curl -I localhost

Máy báo như hình trên là đã thành công 

Để xem chi tiết về hoạt động của varnish bằng lệnh này:

# varnishstat

Đến đây chúng ta đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt và cấu hình Varnish với Apache trên Ubuntu 14. Hẹn găp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Chúc các bạn thành công !