Home > Tiếng Việt > Hướng Dẫn (Tutorials) > Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 16.04

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 16.04

Postfix là một mã nguồn mở phổ biến (MTA) được sử dụng để định tuyến và gửi email trên một hệ thống Linux. Người ta ước tính có khoảng 25% máy chủ thư công trên Internet chạy Postfix.

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 16

I.Chuẩn bị

Ở đây tôi có domain là paste.vn

Vps của tôi đã được cài LAMP các bạn làm theo link hướng dẫn dưới đây

https://support.maxserver.com/718808-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-LAMP-APACHE-PHP7-MARIADB-tr%C3%AAn-Ubuntu-16

II.Tiến hành 

Bước 1: Cài đặt postfix

Bộ cài postfix đã nằm trong kho mặc định của Ubuntu, nên việc cài đặt rất dễ dàng các bạn chỉ cần gõ lệnh như dưới đây.

# apt-get update
# apt-get install postfix -y

Trong quá trình cài đặt máy sẽ có những thông báo và bạn sẽ chọn như sau.

  • General type of mail configuration?: Internet Site
  • System mail name: maxserver.com (không phải là  mail.maxserver.com)
  • Root and postmaster mail recipient: root
  • Other destinations to accept mail for: $myhostname, maxserver.com, mail.maxserver.com, localhost.maxserver.com, localhost
  • Force synchronous updates on mail queue?: No
  • Local networks: 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
  • Mailbox size limit: 0
  • Local address extension character: +
  • Internet protocols to use: all

Nếu như các bạn muốn điều chỉnh các điều trên, các bạn có thể gõ lệnh sau để chỉnh sửa.

# dpkg-reconfigure postfix

Bước 2: Cấu hình Postfix

Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập hộp thư, chúng ta sẽ sử dụng định dạng Maildir, nó sẽ tách các thư thành tệp riêng lẻ rồi di chuyển các thư dựa trên hành động của người dùng. Chúng ta gõ lệnh sau để cấu hình home_mailbox.

# postconf -e 'home_mailbox= Maildir/'

Tiếp theo chúng ta cũng cần thiết lập vị trí của virtual_alias_maps.

# postconf -e 'virtual_alias_maps= hash:/etc/postfix/virtual'

Bước 3: Thêm địa chỉ thư vào tài khoản Linux

Sau khi đã thiết lập được virtual_alias_maps, chúng ta cần phải mở thư mục của nó lên và liệt kê các địa chỉ mà bạn muốn chấp nhận emal, người dùng Linnux muốn gửi thư đó sẽ được tách ra bằng trống.

VD: Bạn muốn chấp nhập email tại [email protected] gửi cho người dùng Root, Chúng ta có thể thiết lập như sau

Mở virtual_alias_maps bằng lệnh sau.

# nano /etc/postfix/virtual

Trong nội dung file tôi sẽ điền như sau

[email protected] root

Chạy lệnh sau để áp dụng những thiết lập trên

# postmap /etc/postfix/virtual

Khởi động lại postfix

# systemctl restart postfix

Bước 4: Điều chỉnh tường lửa

Mặc định tường lửa của Ubuntu là UFW, các bạn có thể gõ lệnh sau để cho phép Postfix vượt qua tường lửa

# ufw allow Postfix

Bước 5: Thiết lập môi trường phù hợp với vị trí thư

Để thiết lập tôi sẽ chèn dòng ‘export MAIL=~/Maildir’ vào 2 thư mục là /etc/bash.bashrc và /etc/profile.d/mail.sh bằng lệnh sau:

# echo 'export MAIL=~/Maildir' | sudo tee -a /etc/bash.bashrc | sudo tee -a /etc/profile.d/mail.sh

Xong các bạn gõ tiếp lệnh sau để cập nhật lại file:

# source /etc/profile.d/mail.sh

Bước 6: Cài đặt và cấu hình ứng dụng thư

s-nail là một hệ thống xử lý thư với cú pháp lệnh tương tự như ed, với các dòng được thay thế bởi các tin nhắn. Nó được dùng để cung cấp các chức năng của lệnh POSIX mailx và cung cấp các phần mở rộng (chủ yếu là tùy chọn) để chỉnh sửa dòng, IDNA, MIME, S / MIME, SMTP và POP3 (và IMAP). Nó có thể sử dụng như một ngôn ngữ hàng loạt email.

Để cài đặt s-nail ta gõ lệnh sau

# apt-get install s-nail -y

Chúng ta sẽ điều chỉnh một chút

# nano /etc/s-nail.rc

Và Thêm 3 dòng dưới đây vào cuối file

set emptystart
set folder=Maildir
set record=+sent

Bước 7: Khởi tạo Maildir và test Client

Cách đơn giản nhất để khởi tạo Maildir đó là chúng ta sẽ gửi một email cho chính chúng ta.

Chúng ta sẽ gõ lệnh sau

# echo 'init' | mail -s 'init' -Snorecord root

Bạn sẽ thấy máy báo như dưới đây ,điều này hoàn toàn bình thường, nó chỉ xảy ra vào lần đầu tiên

Để kiểm tra cấu trúc thư mục bạn gõ lệnh sau

# ls -R ~/Maildir

Quản lý thư

gõ lệnh sau để kiểm tra thư

# mail

Sau khi gõ lệnh xong các bạn sẽ thấy thông báo thư và gõ “Enter” để đọc thư

[-- Message  1 -- 14 lines, 362 bytes --]:
From root@maxserver.com Thu Jan  1 01:00:00 1970
Date: Tue, 18 Apr 2017 04:18:36 +0100
To: root@maxserver.com
Subject: init
Message-Id: <20170418031836.5C287BB703@maxserver.com>
From: root@maxserver.com (root)

init

Các bạn gõ “h” để quay lại danh sách thư và ấn “q” để thoát

Và bây giờ chúng ta sẽ thử gửi thư tới một người khác

Chúng ta sẽ tạo một file mail

# nano ~/test_mail

với nội dung như sau

xin chào
Đây là thư để test

Dùng lếnh sau để gửi mail

# cat ~/test_mail | mail -s 'Thư test' -r MR.Paste <địa chỉ email bạn muốn gửi đến>

để xem nhưng mail đã gửi các bạn gõ lệnh sau

# mail
# file +sent

III.Kết

Đến đây là đã kết thúc bài hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 16.04, các bạn đã có thể tự mình xây dựng cho mình một máy chủ mail rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Chúc các bạn thành công!